Araştırma ve Geliştirme

Geleceğin Yenilikleri Üzerinde Çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliği geleceğimize entegre etmenin tek yolunun kendimizi yeniden keşfetmekten geçtiğine inanıyoruz. Mükemmel deneyimleri ile topluma katkıda bulunan bir şirket olarak, devrim niteliğindeki yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve temel teknolojilerimizin nihai sınırlarının peşinde koşmaya odaklanarak ve Kaya Robotik’in güçlü yönlerini birleştirerek, açık yenilikleri geleceğe taşıyoruz.

Ar-Ge İçin Dijital Devrim

Son kırk yılda, dünyamızda yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen dijital bilgi, iletişim ve sistemlerde benzeri görülmemiş bir gelişme oldu. Karmaşık yapılı bilgisayarlaştırma ve üretim süreçlerinin ve faaliyetlerinin dijitalleştirilmesindeki Avrupa ve dünya çapında başlayan yenilik eğilimleri, artık karmaşık imalat sanayiini optimize etmek, endüstriyel tesisleri yönetmek ve tanımlamak için yeni akıllı modelleme ve kontrol yöntemlerine dayalı sistem çözümlerinin araştırılması, eğitimi, geliştirilmesi ve uygulanması ihtiyacını doğurmaktadır.

Sanayi - İnovasyon 4.0.

Dördüncü sanayi devrimi, imalat sektörünü hızla değiştiriyor. Yapay zeka, makine öğrenimi ve sanal gerçeklik teknolojilerindeki ilerlemenin gücünden yararlanarak, dijitalleşme üzerine kurulan bir devrim, imalat metotlarını kalıcı olarak değiştirdi. Ancak, ekonomik büyümeyi yönlendirme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için Sanayi 4.0 ilkelerini tüm innovasyon değer zincirinde uygulamalıyız. Araştırma ve geliştirmenin (Ar-Ge) yapılma biçiminde devrim yaratmak için robotik ve yüksek performanslı bilgi işlem kullanarak, akademi ve sanayi için çığır açan bir yaklaşım geliştirdik .

Sanayi 4.0'da sürdürülebilir üretim: yükselen bir araştırma gündemi

Bu sistematik inceleme, sürdürülebilir üretim araştırmalarının Sanayi 4.0 gündeminin gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu belirlemeyi ve mevcut araştırma çabalarını haritalandırıp özetleyerek, araştırma gündemlerini, boşlukları ve fırsatları belirleyerek, araştırma ve geliştirme için Sanayi 4.0 ile Sürdürülebilir Üretim arasındaki bağlantılar hakkında daha geniş bir anlayışa ulaşmayı amaçlamaktadır.

Ar-Ge, ilgili sektörlerde büyüme sağlar.

Büyüyen piyasalar için piyasa lideri bir teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak Kaya Robotik, sağlam bir temel kurmuştur. Ar-Ge’deki kapsamlı, koordineli çabalarımız, müşterilerimizin gereksinimlerini ve çeşitli sektörleri değişen zorluklarını karşılamaya her daim hazır olmamızı sağlar.
Başa dön