Otomasyon

Endüstriyel Otomasyon: Akıllı ,dijital Çözümlerle Dönüşen Endüstri:

Teknolojideki ilerlemeler, dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki sınırları kaldırdı ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti veya Sanayi 4.0 olarak bilinen bir sonraki büyük sanayi devriminin önünü açtı. Sonuç olarak, günümüz fabrikaları, şimdiye kadar sunduğumuz geleneksel PLC ,HMI, SCADA programlama hizmetlerini yanı sıra daha fazla üretim verimliliği, esneklik ve yanıt verebilirlik sağlamak için bulut hizmetlerine ve büyük veri analizine bağlı akıllı, birbirine bağlı sistemlere ihtiyaç duyuyor. Kaya Robotik olarak bu dönüşümü yakından takip ediyor, bu teknolojileri müşterilerimiz için uygulamalara ve ürünlere dönüştürüyoruz.

Endüstriyel Otomasyon Çözümleri Ve Uygulamaları

Otomasyon kelimesi Yunanca’da ‘auto’ ve ‘matos’ kelimelerinden türemiştir. Auto ‘kendi kendine’ manasına gelirken, matos ‘hareket eden’ demektir. Buradan yola çıkarak otomasyonun sözlük anlamına bakarsak “sanayide, yönetimde ve bilimsel, teknik işlerde insan emeği olmaksızın, işlerin otomatik işleyen araçlarla yapılması” olarak tarif edildiğini görürüz. Endüstriyel otomasyon üretim yapabilmek için bilgisayarların, sensörlerin, robotların, algılayıcıların, elektronik ekipmanların kullanılmasıdır. Üretimin otomatikleştirilmesidir. İnsan gücünün yapamayacağı ya da yapsa bile saatler alan işlerin bu cihazların koordineli çalışmasıyla çok kısa sürede bitirilmesi mümkündür. Bu sayede işletmeler üretimde esneklik, hız, kalite artışı sağlarlar. Kaya Robotik, endüstriyel otomasyon konusunda sektörünün lider firmasıdır, yaratıcı, çözüm odaklı mühendislik yaklaşımı ile en karmaşık uygulamaları başarı ile devreye almaktayız.

Otomasyon Yoluyla Üretkenliği Artırın

Endüstriyel otomasyon  hizmetlerimiz, çeşitli otomasyon çözümlerinden robotiğe ve mevcut üretim hatlarının mevcut gereksinimleri karşılamak için modernizasyonuna kadar geniş bir faaliyet yelpazesini kapsamaktadır. Kaya Robotik’te robotik ve otomasyon uygulamalarında sağlam deneyim ve uzmanlığa sahibiz. Müşteri projelerinde en kaliteli ürün ve yazılımları kullanıyoruz. Hizmetimiz, gereksinimlerin tanımlanması ve ön tasarımdan ve simülasyon hizmetlerinden imalat, kurulum ve devreye almaya kadar projenin tüm aşamalarını kapsar.

Çeşitli endüstriler için müşteriye, üretim ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre özel tasarımlar sağlıyoruz.

Otomasyon, robotik ve modernizasyon yoluyla müşteri üretkenliğini ve kalitesini artırmak, çözümlerimizde bir önceliktir. Çalışma prensibimiz, müşteriye basit bir çalışma modeli ve anahtar teslim proje sunmaktır. Makine güvenliği, otomasyon ve mekanik çözümlerin güvenlik gereksinimlerini dikkate alıyoruz.

Dört merkezi kavram, tüm Sanayi 4.0 sistem bütününü oluşturur:

– Birlikte çalışabilirlik

Makinelerin, cihazların, sensörlerin ve insanların Nesnelerin İnterneti (IoT) aracılığıyla birbirine bağlanma ve etkileşim kurma yeteneği.

– Bilgi şeffaflığı

Sensör verileri aracılığıyla fiziksel dünyanın sanal bir kopyası aracılığıyla oluşturulan işlenebilir ve görselleştirilebilir bilgiler.

– Teknik destek

Karar verme ve problem çözme aşamasında, müşterilerimize analitik çözümler sunan ; insanlar için çok zorlayıcı veya fiziksel olarak tehlikeli olan görevlerde insanların iş yükünü üstlenen sistemler tasarlıyoruz.

– Merkezi olmayan karar verme

Siber-fiziksel sistemlerin kendi başlarına basit kararlar alma ve mümkün olduğunca özerk hale gelme yeteneği.

Başa dön